mount

Събира тухли
Събира тухли
Събиране събира всички тухли червени...