mixing

Bad Shadow Братя
Bad Shadow Братя
Смесване на леда с мехурчета