lieutenant

Полунощ Strike
Полунощ Strike
Да не сте опитен лейтенант изпратен в...