influence

Амока луд
Амока луд
Целева стрелба в мога. Как най-добре...