gandy

Gandalf (Lotrului)
Gandalf (Lotrului)
Gandy загубил тръба - така той трябва да...