forgiveness

Минно поле на смъртта
Минно поле на смъртта
Не знам как, но сте извадили миниран...