fix

Разбивка на котел
Разбивка на котел
Fix котела чрез събиране на нейните...