faci

Войник X
Войник X
Ти си войник, и избягали с армията...