descend

Събира тухли
Събира тухли
Събиране събира всички тухли червени...
Fox Авва
Fox Авва
Fox Уверете Авва Авва събират толкова...