compared

Мечка Bad Надморска височина
Мечка Bad Надморска височина
Едър човек в тази игра трябва да бъдат...