capere

Escaper capere
Escaper capere
Застреляй всички врагове, преди те...