bullet

Крилати Bullet
Крилати Bullet
Намерете своя път през препятствия и...
Доменни comets!
Доменни comets!
Доменни comets! Унищожи Comete ти!...