attended

Кучета Сватба
Кучета Сватба
Били ли сте някога присъстваха сватба...