apparently

Намери 2 различни
Намери 2 различни
Всеки съвет ще бъде показана два часа...